beeldende therapie

DOEN en ZIJN BEELDENDE THERAPIE

Naast mindfulness trainer is Gisela van Sprang al ruim 15 jaar werkzaam als geregistreerd beeldend therapeut en sinds 2015 ook vanuit eigen praktijk DOEN en ZIJN BEELDENDE THERAPIE.

 

Gisela: Het verrast mij steeds weer hoe het werken met beeldend (creatief) materiaal kan helpen om uit het denkhoofd in het doen en ervaren te komen. Als het moeilijk is om je gevoelens te herkennen en uiten of je vlug overspoeld wordt door gevoelens, dan is beeldende therapie heel geschikt.

 

In mijn praktijk kun je als kind of (jong)volwassene terecht met uiteenlopende klachten rondom emoties, zelfbeeld, gedrag of burn-out. Ik heb veel ervaring met behandeling van (vroegkinderlijke) trauma en hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en autisme.

Mijn werkwijze is veelal gebaseerd zijn op mindfulness, zoals ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DGT (Dialectische gedragstherapie) en TBM (Tekenbeweging methode). Deze kunnen binnen de therapie modulair ingezet worden, zodat er sprake is van 8-16 sessies of over een langere periode verdeeld worden.

 

Locaties: Barendrecht, Rotterdam (Westblaak) of bij jou thuis.

Zie onder nog de informatie voor kinderen, volwassenen en verwijzers/collega's.

Voor meer informatie bel Gisela: 06 15518450 of mail naar info@mindfulness-barendrecht.nl.

Wat is beeldende therapie

Beeldende (creatieve) therapie biedt een alternatief voor gesprekstherapie: de nadruk ligt op meer op voelen en doen. Het is een actieve, ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en tastbaar eindresultaat. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en karton.

 

De beeldend therapeut gebruikt verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch en de mindfulness invalshoek.

Beeldende therapie valt onder de vaktherapieën, net als muziek-, danstherapie en psychomotorische therapie. Hieronder is een film te zien over vaktherapie, waarbij de inhoud uitgelegd wordt.

Beeldende therapie voor kinderen

Opgroeien gaat eigenlijk vanzelf, maar soms is het ook wel moeilijk. En zeker als je er dan over moet praten… Misschien voel je je niet fijn, heb je problemen of pech in deze fase van je leven. Het kan ook zijn dat je dit herkent:

 • Snel en vaak boos worden
 • Moeilijk gevoelens kunnen uiten en/of contact kunnen maken
 • Somber en onzeker voelen
 • Moeilijk kunnen concentreren
 • Veel gepest worden en/of verlegen voelen

Praten met anderen kan dan opluchten, maar soms is dat niet genoeg.

 

Wat doe je dan in de beeldende therapie?

Bij deze therapie werk je aan je problemen door werkstukken te maken. Er zijn veel materialen waar je iets van kunt maken: potlood, krijt, zand, verf, gips, hout, steen, plastic enzovoort. Je hoeft hiervoor niet handig of creatief te zijn. Ook is het niet belangrijk dat het een mooi werkstuk wordt. Het gaat erom dat je iets maakt wat je zelf, met je eigen handen en ideeën hebt gedaan. Het lijkt misschien vreemd: werkstukken maken om je fijner te voelen.

 

Hoe doe je dit?

De therapeut kan gerichte opdrachten geven om iets van jezelf te ontdekken, te oefenen of te veranderen. Er is ook altijd een resultaat in de vorm van een werkstuk, wat je kunt aanraken en kunt bekijken. Doordat je samen met de therapeut naar het werkstuk kijkt, kan je bijvoorbeeld ontdekken dat je veel meer kunt en durft dan je gedacht had. Ook kan je leren omgaan met allerlei gevoelens of deze een plekje geven. Je kunt ontdekken wat jouw manier van werken is en wat goed gaat en lastig is.

 

De voordelen van beeldende therapie

 • Er wordt uitgegaan van kwaliteiten
 • Therapie aan huis is in overleg mogelijk en geen wachtlijst
 • Er zijn mogelijkheden voor korte trajecten van 8-16 keer (ACT-Acceptance and Commitment, DGT-Emotieregulatie training)
 • Dit aanbod is te combineren met mindfulness: aandachtgerichte beeldende therapie

Beeldende therapie voor jongeren en volwassenen

Als woorden te kort schieten...

Op een bepaald moment in jouw leven kan het zijn dat je psychische ondersteuning kunt gebruiken. Mogelijk heb je ook al een traject van praten achter de rug en gaat het meer om voelen en doen. Misschien herken je dit:

 • Moeilijk gevoelens kunnen delen
 • Terugkerende onverwerkte problemen
 • Snel en vaak boos worden of somber en onzeker voelen
 • Moeilijk kunnen concentreren, veel piekergedachten, weinig tot actie komen
 • Verlegen voelen, moeilijk contact kunnen maken

 

Hoe ga je aan de slag met beeldende therapie?

Vaak is het nodig om uit je denkhoofd te gaan en meer contact te maken met je gevoel. Soms werkt het beter om vanuit de zintuigen aan de slag of om juist letterlijk actief in beweging te komen. Ook kan de nadruk liggen op in het beeld brengen zonder woorden of als aanvulling op woorden. Ik help je door je te confronteren, te ondersteunen of door samen met je te zoeken naar oplossingen.

 

Doelen waar je aan kunt werken

 • Nieuwe vaardigheden aanleren
 • Actief ander gedrag oefenen
 • Uiten en vormgeven waar moeilijk over gesproken kan worden
 • Zien, ervaren en begrijpen waar problemen liggen
 • Ontdekken wat echte kwaliteiten zijn

 

Uitgelicht ACT aanbod voor jongeren:

Voor jongeren (15-25 jaar) die last hebben van somberheid, angst of lichamelijke klachten is een specifiek ACT-aanbod: 3 therapie sessies en verder online hulp (totaal 12 weken).  Bij deze Acceptance and Commitment therapy leer je dat je leven niet bepaald hoeft te worden door bijvoorbeeld vermijdend gedrag.  Je gaat het meteen toepassen in de praktijk met behulp van oefeningen. Via een traject in 4 stappen waarbij je zicht krijgt op wat je wilt bereiken, wat je in de weg staat, wat je nodig hebt om je wens te bereiken en hoe je op koers blijft. Met audio- en schrijfoefeningen en filmpjes.

 

De voordelen van DOEN en ZIJN Beeldende therapie

 • Laagdrempelig omdat het een DOE en ERVARINGSGERICHTE insteek heeft
 • Mogelijkheden voor individuele aanpak of groepsgerichte aanpak (o.a. emotieregulatie training)
 • Combinatie met mindfulness: aandachtgerichte therapie
 • Geen wachtlijst

Visie en methoden

Visie

 • Beeldende therapie kan je zien als ontdekkingstocht van jezelf; je doet een (nieuwe) ervaring op tijdens het werken en vervolgens kan je deze ook weer op afstand bekijken. Nadruk ligt dan ook op WAT gebeurt er (emoties, gedachten, lichaam) en HOE ga je daar vervolgens mee om
 • Door iets te maken met je handen, neem je ruimte in de wereld om jou heen; of het nu een kleine, bijna onzichtbare tekening is of een grote toren waar je boven op wilt staan
 • Ieder heeft een eigen unieke expressie en die kan je op elke leeftijd (her)ontdekken, mits je er oordeel-vrij naar wilt en kunt kijken

 

Onderstaande methoden worden ingezet

 

Lichaamsbelevingsopdrachten en bewustwordingsopdrachten: Starten met de aandacht gericht op zintuiglijke ervaringen (sensopathisch). Opmerken of je hand moe wordt bij het zagen van hout, zachtheid van de steen voelen bij het bewerken met de vijl, de geur van verf. Hoe voelt het blind te tekenen of te tekenen wat je om je heen ziet.  Terug naar de basis (pré-verbaal) en tegelijk bewust worden van eigen grenzen én mogelijkheden. Kan oa ingezet worden bij hechtingsproblematiek of problemen met zelfbeeld/identiteit.

 

Cognitieve gedragstherapie: Tijdens het werken met materialen kan je eigen gedachtegang leren herkennen en vervolgens onderzoek je specifieke gedachten en kan je er bijvoorbeeld helpende gedachten bij inzetten. Ook planmatiger leren werken kan je helpen te ordenen, meer rust te ervaren en ook er voor zorgen dat piekergedachten niet zo overheersen. Kan o.a. gericht worden ingezet bij autisme, adhd.

 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy): Laagdrempelige invalshoek om flexibeler te worden en meer veerkracht te ontwikkelen. Het kunnen accepteren van pijnlijke situaties en het loslaten van negatieve gedachten en gevoelens (bv. angst, piekeren) en meer aandacht hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt en beter kunnen focussen op zaken die belangrijk zijn. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen. Kan ook in module vorm ingezet worden.

 

Emotieregulatie methoden en DGT (Dialectische gedragstherapie): Is vooral gericht op het leren herkennen, verkennen en uiten van emoties. Impulsiviteit en stemmingsproblemen verminderen door aandacht te trainen in het hier-en-nu.  Je leert: Ervaringen observeren en aanwezig te zijn bij wat je doet. Ook niet-veroordelen en je richten op 1 ding. Gevoelens uiten en toe staan, niet onderdrukken. Specifiek bij stemmingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. Kan in module vorm ingezet worden.

 

Expressie opdrachten en TBM (Tekenbeweging methode): Een eerste stap is soms om letterlijk in beweging te komen, actief te worden, materiaalkeuze te maken, snel en langzaam of tweehandig te werken. De tweede stap kan dan gericht zijn op ruimte innemen, uit te proberen, van klein naar groot te werken, (kinderlijke) speelsheid in te zetten, angsten overwinnen, flexibiliteit te vergroten. Als derde stap kunnen gevoelens geuit worden met specifiek materiaal en ook kunnen (kleine) trauma’s een plek krijgen via verwerking. Bij angstklachten, depressie en trauma. Kan ook als kortdurende therapie ingezet worden.

Aanmelden en kosten

Aanmelden is direct mogelijk door een mail te sturen. Dan volgt een vrijblijvend (telefonisch) gesprek met wederzijdse uitwisseling. Na 2 kennismaking sessies wordt er concreter advies gegeven over de behandeling, de duur en evaluatiemomenten.

 • Telefonisch informatief (en intake) gesprek: gratis
 • Individuele therapie sessie 50 minuten: 75 euro*
 • Groepstherapie sessie: kosten afhankelijk van aantal deelnemers

* Deze kosten zijn inclusief voorbereiding, materialen, rapportage en evaluatie verslag. Overlegmomenten met scholen of andere behandelaars worden als sessie berekend.

 

Locatie mogelijkheden

 • Gebouw Yulius, Boerhaavelaan 2 in Barendrecht
 • Praktijk Centrum Carnisse, Middeldijkerplein 3A, Barendrecht-Carnisse
 • Praktijk TwoBe, Westblaak 37, Rotterdam

 

Mogelijkheden tot vergoedingen

 • Je kan direct aanmelden en kosten opvoeren bij de jaarlijkse belasting aangifte onder bijzondere ziektekosten.
 • Je kan door een eigen BIG geregistreerde professional verwezen worden: er kan een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor jouw behandeling door betreffende therapeut (psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (beeldende therapie) deel uit maken van de behandeling.

  Bijvoorbeeld: Als deze therapie loopt via Psychologenpraktijk TwoBe in Rotterdam vallen de kosten van de therapie onder de gewone zorgverzekering. Een verwijsbrief van de huisarts is dan nodig om daar een DBC te openen. Zie verder info: www.twobe.org.

 • Kinderen tot 18 jaar: PGB

  De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en worden ouders gestimuleerd om zelf regie te houden, dus hebben zij recht op keuze vrijheid. Er zijn 2 soorten vergoedingen via de gemeente: Zorg in Natura (instellingen mn) en PGB.
  Wanneer een zorgverlener (zoals ik) geen contract met de gemeente heeft, dan kan er door ouders een PGB aangevraagd worden. Er kan aangegeven worden waarom Zorg in Natura niet geschikt is bijvoorbeeld: specifieke behandeling is niet ingekocht door gemeente; gezin wil laagdrempelige hulp, in de buurt; vaktherapeut werkt nauw samen met overige hulpverlening/verwijzer en/of school; non-verbale en ervaringsgerichte behandelvorm is het meest passend.

  Verwijzing kan via huisarts, wijkteam of andere behandelaar. Samen met ouders stel ik een zorgovereenkomst op. Bel gerust voor meer informatie.

 • Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om een vergoeding te krijgen van dit aanbod via de aanvullende verzekering onder ‘vaktherapie’. Bekijk dit op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. Mocht vaktherapie er bij jouw verzekering niet bij staan, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om coulance te vragen. Steeds meer verzekeraars komen daarin tegemoet. Wij leveren graag een conceptbrief die je daarvoor kunt gebruiken.

 

Praktijk gegevens

DOEN en ZIJN BEELDENDE THERAPIE - Gisela van Sprang - Barendrecht.

Rek: NL75 INGB 0702 751545 - KvK: 65568427 - BTW: 155123166B01

AGB-code zorgverlener: 90-049547, AGB-code praktijk: 90-061318

Lidmaatschap vereniging door Gisela van Sprang:

Federatie vaktherapeutische beroepen (FvB)/Nederlandse vereniging voor beeldend therapeuten (NVBT)/Stichting register vaktherapeutische beroepen (SRVB) lidnr. 700.

NFG: lidnr. 8653 en RBCZ licentienummer: 171071R.

NIBIG/wkkgz licentienummer: 99528487.

 

De klachtenregeling is geregeld via de WKKGZ (wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) en het reglement van de Vereniging voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Beroepscode beeldend therapeuten is ter inzage bij www.vaktherapie.nl

Informatie voor verwijzers, scholen en collega's

Wanneer is het goed om te verwijzen: 'Als woorden te kort schieten'

Doorverwijzing kan plaats vinden als voor de cliënt een (andere) therapievorm gezocht wordt, maar ook als er een ervaringsgerichte aanvulling op de therapie gewenst is. Soms is er al een traject van praten achter de rug en gaat om voelen én doen.

 

Jeugd PGB: Ouders kunnen tot bovenstaande conclusie komen al dan niet door eerdere ervaringen met jeugdhulp(instellingen) en specifiek voor beeldende therapie kiezen. In overleg met bijvoorbeeld een wijkteammedewerker kan dan een PGB aangevraagd worden. De beeldend therapeut zal dan samen met ouders een zorgovereenkomst opstellen.

 

Andere voordelen van beeldende therapie:

 • geen wachtlijst
 • de therapie kan modulair (8-16 sessies) of voor langere tijd ingezet kan worden
 • locaties in Barendrecht en Rotterdam

 

Voor wie is beeldende therapie geïndiceerd?

Voor kinderen (vanaf 5 jaar), jongeren en volwassenen die:

 • moeite hebben zich verbaal te uiten en reflecteren óf juist te sterke verbaliteit of rationalisering gebruiken
 • leren van ervaren, doen en oefenen in plaats van praten over problematiek
 • baat hebben bij hun problematiek letterlijk in beeld te brengen ter bevordering van inzicht in eigen gedrag
 • moeite hebben contact te maken met hun belevingswereld
 • behoefte hebben aan continuïteit en concrete ervaring (beeldend werk blijft bestaan)
 • via experimenteren (materiaal en vormgeving) het eigen gedrag en handelen kunnen ervaren
 • een taboe op praten of benoemen van bepaalde ervaringen ervaren
 • moeite hebben in de communicatie met en naar anderen

 

Samenwerking

Wanneer er meer hulpverlening rondom de cliënt aanwezig is streef ik naar een samenwerking met hen. Het kan ook zijn dat het wenselijk is contact te hebben met bijvoorbeeld andere instanties of personen die aan de cliënt gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld coaches, scholen, huisartsen of gemeente. Hiervoor heb ik altijd toestemming van de cliënt nodig. Mail (info@mindfulness-barendrecht.nl) of bel gerust voor meer informatie: 06 15518450

Privacy

Privacy document i.v.m. wet gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een cliëntdossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van ciënt, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van cliënt gegevens, dan zal ik cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat deze nota eventueel gedeclareerd kan worden.

 • Naam, adres en woonplaats, geboortedatum
 • Het BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling en korte omschrijving (behandeling vaktherapie)
 • De kosten van de behandeling