jeugd en onderwijs

Herken je deze uitspraken, dan is mindfulness iets voor jou

'Help, het lukt mij steeds niet om in slaap te komen'

 

'Hoe doe ik dat dan, stoppen met denken...?'

 

'Als ik boos of verdrietig ben, dan ben ik soms bang dat dit niet meer stopt'

 

 

'Ik probeer ook te ontspannen als mijn moeder dat zegt, maar ik weet niet hoe'

 

'Als ik in de klas zit, droom ik steeds weg en kan ik mij niet goed concentreren'

Wil je jouw aandachtsspier komen trainen?

Heb je geen idee waar jouw pauzeknop zit, dan is mindfulness iets voor jou. Je hebt het vaak druk met allerlei activiteiten thuis of ergens anders en je kunt je hierdoor onzeker, snel afgeleid of onrustig voelen. Hierbij komt nog het vele leren en onthouden op school bij. De aanknop doet het wel, maar hoe kan jij je jouw pauzeknop ontdekken? Door het volgen van een mindfulness (aandacht) training.

 

Waarom aandacht trainen?

Bij mindfulness oefen je in aandacht en leer je om uit de automatische piloot te stappen en even te stoppen. Je gaat dus ook jouw ‘aandachtsspier’ ontwikkelen en ontdekken hoe jij kunt ontspannen en een hoofd vol gedachten weer tot rust te brengen.

Ook is het prettig om te weten hoe je met allerlei gevoelens, fijne en lastig, om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of ze te negeren. Hierdoor begrijp je meer van jouw binnenwereld en krijg je meer zelfvertrouwen.

 

Welke oefeningen zijn er?

In de training zijn veel verschillende oefeningen, zoals proef/voel/ruik/kijkoefeningen.

Luisteroefeningen: echt luisteren naar geluiden binnen en buiten jou.

Tekenen van jouw gevoelens weerbericht en bewegings oefeningen om jouw lijf te ontdekken.

We nemen een kijkje in jouw piekerfabriek van vele gedachten.

En… ook ontdek je dat je van een kikker kunt leren om heel aandachtig te ademen en dat je niet overal op hoeft te reageren als je iets denkt, hoort of ziet.

Waarom mindfulness bij kinderen?

Ook kinderen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken. Er is veel drukte in en om ons heen!

Om jezelf goed staande te kunnen houden in deze tijd is het prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om 'hoofd vol gedachten' tot rust te kunnen brengen. Ook is het fijn om te weten hoe je met allerlei emoties, zowel fijne en lastige, om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of zonder ze te negeren. Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen (zelf) vertrouwen en levensvreugde toe.

 

'Aandacht werkt' training

Deze 'Aandacht werkt' training is ontwikkeld door Eline Snel en geschikt voor kinderen mét en zonder concentratieproblemen, mét en zonder gebrek aan zelfvertrouwen, pijn of lichamelijke klachten en ook voor kinderen met angst of somberheidsklachten. Kinderen zonder specifieke klachten zijn net zo welkom. Elk kind vindt het fijn om zelf tot rust te kunnen komen, ontspannen te kunnen slapen en op zichzelf te vertrouwen. De training wordt gegeven aan diverse leeftijdsgroepen (vanaf 4 jaar).

 

Er is wetenschappelijk onderzoek verricht in de afgelopen dertig jaar naar het effect van de training bij jonge kinderen (o.a. Hans Nanninga, 2012).

Eline Snel is oprichter van de Academie voor Mindful Teaching en heeft inmiddels aanbod ontwikkeld voor alle leeftijden. Hieronder volgt een link naar een documentaire gemaakt door Jaap Verhoeven en de BOS over Eline Snel: 'Kikker zit stil' waarin de waarde van de training wordt toegelicht door kinderen, ouders en haarzelf. Zie op http://www.npo.nl/kikker-zit-stil/23-11-2014/VPWON_1218742

Wat kunnen kinderen leren?

Aandacht of mindfulness training leert kinderen:

 • Concentreren, even te stoppen met wat ze aan het doen zijn en voor een moment de aandacht gericht te houden op bijvoorbeeld de adem. Door dit regelmatig te doen en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leren kinderen snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren naar het onderwerp van de aandacht. Hierdoor neemt de concentratie toe en neemt impulsief gedrag af.
 • Benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens of ze te negeren. Hierdoor meer ontstaat rust en harmonie.
 • Aanwezig te zijn in het NU, waardoor de kinderen merken dat er NU heel veel goed is. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is het oké.
 • Zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. En door een open en niet-oordelende houding van de trainer, leerkracht of ouder.
 • Het geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat je NU doet (via concentratie) dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.
 • Aardiger te zijn voor zichzelf en anderen, begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in aardig zijn merken kinderen hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af. En de acceptatie van verschillen neemt toe.

Uitspraken van kinderen na de training

'Ik heb geleerd dat gedachten ook niet alles weten'

 

'Ik vond de oefeningen best lastig omdat ze voor mij lang waren, maar ik kan nu wel langer stilzitten als een kikker'

 

'Ik kan beter voelen wanneer ik moe ben in mijn lijf'

 

'Ik heb ontdekt dat ik duidelijkheid nodig heb van anderen, anders blijf ik in mijn hoofd zitten met allerlei onzekere gedachten'

 

'Ik hoef niet overal op te reageren, wat ik hoor of zie'

 

Praktische informatie voor leeftijd 4-12 jaar

Je kunt als ouder, je kind opgeven per mail en dan volgt een (telefonisch) intake gesprek. Naast uitwisseling over de verwachtingen, wordt er ook gekeken naar de groepssamenstelling. Er wordt een specifieke groep gestart binnen een bepaalde leeftijdsgroep.

Daarnaast is het fijn om op een introductie avond zelf uitleg te krijgen en oefeningen te ondergaan. Er wordt ook geadviseerd om de workshop Mindful Opvoeden (zie 'aanbod') te volgen. Het boekje met cd ‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel moet ook aangeschaft worden.

 

8 weekse training

De eerste sessie is een kennismakingssessie, waarna wordt besloten of er doorgang vindt.

Gedurende acht weken worden de kinderen getraind in het ‘leren aandachtig zijn’. Dit zijn wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. De trainers werken via de methodiek 'Aandacht werkt' van Eline Snel met een handboek, waarbij alle oefeningen en het lesmateriaal overzichtelijk zijn gerangschikt. Er zit veel variatie in het aanbod, zoals doe-, lichaams-, luister- en denkoefeningen. Kinderen gaan thuis ook oefeningen doen, waarbij ze zelf momenten uitzoeken waarop dit handig is. Ook krijgen de ouders wekelijks via de mail een ouderbrief met informatie over de bijeenkomst en extra oefentips. 

Na de training volgt een telefonisch evaluatie gesprek met ouders.

 

De training wordt uitgevoerd door Monica Kerskes en/of Gisela van Sprang. Beiden zijn ze opgeleid zijn tot mindfulnesstrainer voor kinderen aan de Academie voor Mindful Teaching van Eline Snel (www.academievoormindfulteaching.nl). Voor meer informatie: info@mindfulness-barendrecht.nl of bel 06 11073140 (Monica) of 06 15518450 (Gisela).

Mindfulness bij jeugd van 12-18 jaar

Tijdens een mindfulness training leer je om:

 • aandachtig te zijn en te focussen op dingen die er op dat moment bewust toedoen
 • te oefenen met het vergroten van jouw concentratie en geheugen
 • een ‘pas op de plaats’ te nemen, meer controle terug krijgen op je impulsiviteit
 • te benoemen en begrijpen, soms gewoon accepteren van allerlei emoties en gedachten
 • je oordeel los te laten, je zelfvertrouwen te vergroten en vriendelijker te zijn met jezelf en met anderen

Individueel aanbod

Als je last hebt van faalangst, slaapproblemen of examenstress kan een mindfulness coaching iets voor jou zijn. Het aantal sessies zijn afhankelijk van de vraag. De coaching kan aan huis of op locatie gegeven worden. Kosten zijn 60 euro per uur inclusief btw.

Mocht de 10 weekse groepstraining door wat voor reden niet mogelijk zijn, informeer dan ook naar de individuele mogelijkheden: info@mindfulness-barendrecht.nl.

 

10 weekse groepstraining

Het is ook mogelijk om een groepstraining te volgen. Na aanmelding volgt de eerste sessie en dit wordt gezien als proefsessie, waarna wordt beslist of de training doorgaat. Gedurende 10 sessies van 1 uur wordt er getraind in 'aandacht'.

Voor ouders (en jongeren) is het fijn om op een introductie avond zelf uitleg te krijgen en oefeningen te ondergaan. Om thuis te oefenen moet de App 'Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel aangeschaft worden. Voor ouders is er het boek met cd 'Ruimte geven en dichtbij zijn' om aan te schaffen. Er wordt ook geadviseerd om de workshop/cursus Mindful Opvoeden (zie 'aanbod') te volgen.

 

Zowel bij een training als bij een coaching wordt er ervaringsgericht geoefend. Er wordt gewerkt via de methode 'Aandacht werkt' van de Academie voor Mindful Teaching van Eline Snel (www.academievoormindfulteaching.nl). Voor meer informatie: info@mindfulness-barendrecht.nl of bel 06 11073140 (Monica) of 06 15518450 (Gisela).

Overige informatie voor scholen en instellingen

Aanbod voor basisonderwijs, kinderopvang en CJG

Het is mogelijk om een mindfulness training te geven voor kinderen van 8-12 jaar op basisscholen. Dit houdt in dat we een 8 weken aanbod in de klas verzorgen, waarbij de kinderen 1 keer per week 1/2 uur mindfulness van ons krijgen en de leerkracht op andere dagen een 5 minuten mindfulness oefening verzorgt. Ook kunnen wij een workshop verzorgen voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Tevens zijn we enthousiast om mee te denken in een passend aanbod voor andere instellingen, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, GGZ of kinderopvang.

Wij gaan steeds uit van de volgende visie: door kinderen al op jonge leeftijd te begeleiden in mindfulness leren ze zich beter concentreren, hun hoofd vol piekergedachten tot rust te brengen en op een andere manier met stemmingen en impulsen om te gaan.

 

Aanbod voor vervolgonderwijs

Voor leerkrachten, docenten en leidinggevenden, is mindfulness vooral gericht op het behouden, hervinden, vergroten van mentale veerkracht, vitaliteit en werkplezier. Mindfulness biedt aanknopingspunten voor duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid. Voor jongeren blijkt mindfulness van grote waarde om zich beter te kunnen ontspannen en concentreren, beter te kunnen omgaan met impulsen, emoties en spanning. 

 

Onderzoek wijst uit dat mindfulnessbeoefening doorwerkt in het totale schoolklimaat, zowel voor directie, onderwijsgevenden, leerlingen als ouders. (Flook, Goldberg e.a., 2013), (Jennings & Greenberg, 2009) (Jennings, 2015).

 

Dat mindfulness steeds groter draagvlak vindt, blijkt wel uit het recent verschenen essay 'Vrede kun je leren' van David van Reybrouck en Thomas d'Ansembourg. Dit essay pleit voor mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis.

Recente wetenschappelijke inzichten bewijzen hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel van mens als maatschappij. De opvoeding tot vrede moet net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging. 

 

Op dit moment vindt een onderzoek plaats in Maastricht (UMC) over mindfulness beoefenen en het vergroten van de executieve functies van het brein bij jongeren. Middelbare scholen kunnen een mindfulness aanbod opnemen in hun programma. Zie ook www.mentalefitheid2020.nl met achtergrond informatie van o.a. mindfulness in het onderwijs van de toekomst.

 

Tijdens een mindfulness workshop en training leren jongeren aandachtig te zijn en focussen op dingen die er op dat moment bewust toedoen. Jongeren oefenen met het vergroten van hun concentratie en geheugen, met het leren een ‘stap op de plaats’ te nemen en meer controle terug krijgen op hun impulsiviteit of reactiviteit, of het leren benoemen en begrijpen, soms gewoon accepteren van allerlei emoties en gedachten, het loslaten van oordeel en vergroten van zelfvertrouwen, of vriendelijker kunnen zijn met zichzelf en met anderen zodat pestgedrag afneemt.

 

Omdat mindfulness in het onderwijs breed toepasbaar is, doen wij onderstaande suggesties, maar staan wij open voor ideeën van de instellingen zelf.   

 • Een kennismakingsworkshop over ‘Mindfulness voor jongeren’ in de klas
 • De 10 weken mindfulness training in de klas of in kleine groep (gericht op stress-reductie oa)
 • Workshop ‘Kennismaken met mindfulness’ of ‘Mindful Werken’ voor de medewerkers
 • De 8 weken Mindfulness training voor medewerkers

Zowel bij een training als bij een workshop wordt er ervaringsgericht geoefend. Er is specifiek aanbod voor 12-14, 15-18 jarigen. Voor de doelgroep van 18 jaar en ouder wordt de MBCT training ingezet: zie hiervoor ook aanbod onder volwassenen.

Voor meer informatie: info@mindfulness-barendrecht.nl of bel 06 11073140 (Monica) of 06 15518450 (Gisela).

Workshop en 4 weken online cursus mindful opvoeden

Veel gewone opvoedingsvaardigheden bezwijken onder invloed van stress. Kinderen ontwikkelen zich en veranderen dus voortdurend, zodat ouders steeds moeten aanpassen. Ook kunnen veranderde gezinsomstandigheden (relatieproblemen, ziektes) een andere oorzaak zijn van stress in de opvoeding.

 

Mindfulness lost problemen niet op, maar geeft je wel elk moment de kans om met open aandacht aanwezig te blijven. Zonder dat je iets moet oplossen of mooier maakt dan het is, zonder dat je meteen hoeft te zeggen wat je er allemaal van vindt. Je oefent in het met aandacht observeren van je eigen gedachtegang (over perfect ouderschap), gevoelens (frustratie, verdriet) en lichamelijke sensaties (spanning). Hierdoor kun je niet alleen beter voor jezelf en je kinderen zorgen, maar je kinderen ook helpen dit voor zichzelf te doen.

 

In de workshop van ontdek je via mindfulness oefeningen jouw automatische piloot, hoe je opnieuw kan kijken naar je kind(eren) en dat je niet meteen overal op hoeft te reageren. Door te oefenen in het met aandacht observeren van je eigen weersomstandigheden kun je bij stress, angst of grote zorgen uit de storm blijven en ontstaat er nabijheid en openheid. De workshop is uitgebreid met een online cursus, waarbij je de oefeningen in 4 weken kunt toepassen thuis. Zie de agenda voor de tijd en locatie.