bedrijven

Wat kan mindfulness betekenen in het bedrijfsleven?

In organisaties is heel wat aan de hand. Grote werkdruk, hoge prestatie-eisen, dreigende reorganisaties, aanzienlijk ziekteverzuim en burn-out, hoge verwachtingen van creativiteit, veel repeterende werkzaamheden. De werkdruk en stress is groot. Wat kan je doen om medewerkers vitaal, creatief en betrokken te houden en dus het ziekteverzuim omlaag en productiviteit omhoog te brengen?

 

Mindfulnesstraining is een wetenschappelijk bewezen aanpak om effectiever met stress en druk op het werk te leren omgaan. Uit onderzoek naar de effecten van mindfulnesstraining blijkt dat het positieve effecten heeft op stress, mentale vaardigheden, productiviteit en onderlinge verhoudingen op het werk.
Mensen die meer mindful zijn: 

 • hebben minder last van stress en negatieve gedachten. 
 • signaleren sneller dat er wat aan de hand is en doen er dan ook wat aan. 
 • ervaren contacten met collega’s positiever en communiceren makkelijker. 
 • gaan beter om met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen. 
 • zijn zelfbewuster en vitaler. 
 • hebben meer focus, zijn creatiever en presteren beter.

Kortom, mindfulnesstraining bevordert de fysieke en mentale gezondheid, houdt het hoofd helder en het hart warm. Een mindfulness aanbod is daarom een logisch onderdeel van een eigentijds human resourcesbeleid.

Visie en pijlers vanuit ZIEN en ZIJN MINDFULNESS

Een gezonde organisatie ondersteunt individuele medewerkers in het werken aan hun veerkracht en vitaliteit. ZIEN en ZIJN MINDFULNESS heeft ervaren dat mindfulness hierin kan bijdragen.

 

Wat is veerkracht en vitaliteit?

Wij zien dit als het vermogen van een medewerker om te zorgen voor een fysieke, sociale en psychische balans. Een balans die steeds weer verstoord dreigt te worden door de vele facetten van het leven en daarom herhalend de aandacht verdient.

 

We denken dat mindfulness kan bijdragen om beter met de hoge werkdruk om te gaan: het begint met bewustwording en waarnemen, methoden aangereikt krijgen om de eigen werkstress te leren reguleren. Stoppen met doorgaan: ontdekken dat je er bewust voor kan kiezen om de pauzeknop in te drukken en jezelf gunnen om te mogen stoppen.

 

Wij zien mindfulness als zelf-management training. Zoals een deelnemer het mooi verwoordde: ‘het is de enige training die niet streeft naar verbeteren van jezelf, maar vooral gaat over goed zorgen voor jezelf…’

Mindfulness kan je helpen het contact met jezelf en de ander steeds opnieuw met een open mind te bekijken.

 

In het boek ‘Mindfulness in leiderschap’ beschrijft M.Carroll nog een reden voor mindfulness op het werk: iets heel basaals leren over mens-zijn. ZIEN en ZIJN MINDFULNESS is van mening dat het op de werkvloer naast termen als ambitie/wilskracht/prestatie ook mag gaan over wijsheid/vriendelijkheid én heel eenvoudig … een kwetsbaar hart.

Aanbod voor bedrijven

ZIEN en ZIJN MINDFULNESS kan op 3 verschillende manieren een aanbod verzorgen in de vorm van: workshops, training en coaching traject.

 

Wanneer je geïnteresseerd bent in het mindfulness aanbod, dan kan je dit aangeven per mail: info@mindfulness-barendrecht.nl. Mocht je nog specifieke vragen hebben, dan kan je ons bellen of mailen voor vrijblijvende informatie: 06 11073140 (Monica), 06 15518450 (Gisela).

 

ZIEN en ZIJN MINDFULNESS verzorgde afgelopen tijd specifiek aanbod bij:

 • Gemeente Rotterdam (workshop Mindful werken)
 • Jacobs bv. in Hoogvliet (workshop Mindful werken)
 • Yulius voor GGZ in Barendrecht en Dordrecht (workshops en trainingen)
 • Openbaar Ministerie in Rotterdam (workshop Mindful werken)

Workshops

 • Kennismakingsworkshop mindfulness
 • Workshop mindful werken en omgaan met (werk)stress
 • Workshop mindful communiceren

In elke workshop krijg je uitleg over de achtergrond van mindfulness en de principes. Ook maak je kennis met de meditatie oefeningen en leer je op welke manier deze toepasbaar zijn in het dagelijks werkleven.

 

Op eigen locatie of bij ZIEN en ZIJN locatie. Duur: 1 - 3 uur. Inclusief hand-out.

Een workshop kan ook onderdeel zijn van een gezondheidsweek, team- of bedrijfsdag etc.

 

Uitgelicht: Workshop mindful werken en omgaan met (werk)stress

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een 4 jarig project aangekondigd om werkstress zowel bij werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken (www.checkjewerkstress.nl). Een hoge werkdruk uit zich vaak op verschillende manieren. Als je last hebt van werkstress, ga je je anders gedragen. Je hebt moeite om je te concentreren, daardoor maak je meer fouten, vergeet je dingen. Nekpijn, hoofd-, buikpijn of rugklachten zijn klachten die vaak samenhangen met werkstress. Het kan ook zijn dat je sneller moe bent of slecht slaapt. Hierdoor ben je vatbaarder voor griep of verkoudheid. Ook kan je emotioneel uit balans raken, futloos of prikkelbaar zijn. In de workshop mindful werken kunnen deelnemers bewust ervaren hoe ze mindful kunnen omgaan met (werk)stress, zodat zij de baas kunnen zijn over het werk i.p.v. andersom.

De inhoud van deze workshop wordt als volgt vormgegeven: kennismaken en uitleg van de mindfulness principes; aandacht voor werkdruk en stress; ervaren van diverse mindfulness oefeningen concreet toepasbaar op het werk; tips voor een open mind (mindful communiceren).

 

Training

 • Als preventief onderdeel van een vitaliteitprogramma: 8 weekse training.
 • Als curatief aanbod: 8 weekse training als onderdeel van herstelproces bij een burn-out, pijnklachten, spanningsklachten, pieker/slaapproblemen. Ook kan je tijdens de training vaardigheden leren toepassen om een betere balans te vinden tussen inspanning/ontspanning, prive/werk.
 • De nadruk van de training ligt op 'leren door ervaren' aan de hand van oefeningen, zoals: begeleide aandachtsoefeningen, bewegingsoefeningen, zit -en loopmeditatie. Ook worden er oefeningen gedaan om het bewustzijn in het dagelijkse leven te vergroten. Iedere bijeenkomst heeft een thema. Daarnaast is er ruimte voor het bespreken en delen van de ervaringen. Hierdoor wordt de opmerkzaamheid verscherpt. In de groep onderzoek je je eigen mogelijkheden om bewuster in het leven te staan. 
 • Kan zowel in de groep als individueel gegeven worden. Op eigen locatie of ZIEN en ZIJN locatie.
 • 8 sessies van 2 uur óf 6 sessies van 1 uur afhankelijk van de specifieke vraag. Inclusief audiobestanden en handboek.
 • Verdere inhoudelijke informatie is onder 'volwassenen' te lezen.

Coaching

Mindful coaching traject

Coaching heeft doorgaans de focus om een innerlijke zoektocht te starten bestaande uit zelfontdekking, verhoging bewustzijn en met als effect zelfontplooiing. Hierbij wordt vooral 'taal' als middel gebruikt om ervaringen te overdenken. Zodra je echter gaat denken over een bepaalde waarneming wordt je al afgescheiden van de directe ervaring (en het open bewustzijn) en ligt er snel identificatie (zo doe ik dat altijd, dit hoort toch zo). De boeddhistische invalshoek, waar mindfulness van afgeleid is, is er om deze reden sterk op gericht om te veel identificatie met ervaringen te voorkomen. De coaching gaat daarom uit van de rechtstreekse ervaring (zintuiglijke, fysieke waarneming) in het hier en nu. Bewust aanwezig zijn zonder onmiddellijk te willen interpreteren of ergens betekenis aan te willen geven. Dit geldt zowel voor de coach als voor de cliënt.

 

De hoeveelheid aan coaching sessies ligt tussen de 4-8 keer.

Er is de mogelijkheid om mindfulness binnen een individueel coaching traject aan te bieden bij dreigende burn-out of als onderdeel van het herstel traject na burn-out. 

Echter individuele coaching is ook bij onderstaande, specifieke thema’s in te zetten:

 

‘Uit je hoofd, in je lijf’

Bij spanningsklachten, slaapproblemen,terugkerende piekergedachten.

Coaching gericht op leefstijl en verminderen van (werk)stress: Opnieuw contact maken met het lichaam, herkennen van lichaamssignalen, mindful bewegen/eten en de adem als instrument inzetten om op gezonde manier met emoties en gedachten om te kunnen gaan. Leren om te ‘stoppen met doorgaan’.

 

‘Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen’

Problemen in de levensfase en zelfbeeld: Herkennen en erkennen van wat er op dit moment is, ook als de ervaring een ongemak, verdriet, twijfel, irritatie of pijn is. Door hier aandacht aan te schenken,  komt er een zekere afstand  tot dit ongemak en ervaar je minder stress. Ook bij disbalans in de vele rollen (ouder, werknemer, leidinggevende, student, mantelzorger, …) en in relaties. Vaardigheden zijn gericht op: acceptatie, loslaten, zelf compassie en de keuze om elk moment opnieuw te mogen beginnen.

 

Groepscoaching

‘Het hoofd koel en het hart warm houden’ – team coaching

Bij stagnatie/wrijving in een team, worden er geen creatieve ideeën meer geboren en reageert ieder vanuit de automatische piloot. Via mindfulness leer je dit patroon herkennen en kan je oefenen om bewust met open mind, te reageren. Ook leer je als team vertrouwd te raken met specifieke mindfulness kernvaardigheden (niet oordelen, geduld met jezelf en met elkaar, vertrouwen, loslaten, mildheid, acceptatie) en mindful communiceren.